tirsdag 14. september 2021

Bedre nettdekning langs jernbanen

Internett på toget.

Samferdselsdepartementet har nylig bedt Jernbanedirektoratet om å gjennomføre et forprosjekt om bedre nettdekning langs jernbanen.

– Forprosjektet skal gi oss en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut dekning først - ut fra hvor behovene er mest prekære og gir størst effekt. Målet for hele prosjektet er å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene her i landet, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal Transportplan for 2022-2033 satte regjeringen av 2,6 milliarder kroner til dette tiltaket i første seksårsperiode. Å investere i bedre nettdekning er vurdert til å være et av de mest lønnsomme tiltakene på jernbanen.

– Undersøkelser av kundetilfredshet viser at de reisende er misfornøyde med internettilbudet om bord i togene. Mobildekningen langs jernbanen i Norge er mange steder dårlig eller til og med fraværende. Regjeringen har derfor prioritert å legge til rette for større investeringer langs jernbanen for å møte de reisendes forventninger til nettdekning, sier samferdselsministeren.