tirsdag 29. desember 2020

Happy New Year everybody!

Godt nytt år!

Snart er 2020 historie og vi skriver snart 2021. Det betyr at det er på tide at man ønsker hverandre et godt nytt år.

Året 2020 har vært krevende for mange rundt om i verden grunnet corona-situasjonen, så de flest av oss ser med forventninger frem til 2021.

Ønsker med dette å ønske alle lesere av bloggen, Facebook fans, Twitter følgere, kunder, leverandører, partnere og alle andre et Godt Nytt År!

Happy New Year!

tirsdag 15. desember 2020

Ny svensk nettbutikk for elsparkesykler


Du har sikkert sett dem i bybildet, sparkesykler. Eller du har kanskje lest om elsparkesykler i media, kanskje i en avis eller nettavis eller kanskje på TV. 

Årsaken er at elsparkesyklene er svært populære, og det gjelder i hele den vestlige verden, for det meste. Og det er det svært mange gode grunner til.

Det er mange produsenter av elsparkesykler og mange kjente og respekterte fabrikker og merker lager ganske stilige og moderne elsparkesykler. Det er også mange anerkjente nettbutikker og kjeder som selger elsprakesykler.

De beste grunnene for å kjøpe en elsparkesykkel er:

  • Lovlige
  • Sikre
  • Rimelige
  • Praktiske
  • Pene
  • Moderne
Både i Norge og Sverige er elsparkesykler lovlige, de fungerer som de skal og har garanti. Dessuten er de billige om du sammenligner med elsykkel eller moped.

Dessuten er du utrolig praktiske når det gjelder småturer, og de ser stilige ut. De har også tekniske ting som speedometer og andre tekniske nyvinninger.

Uansett, den nye svenske nettbutikken for elsparkesykler heter Ewheels.se, der finner du elsparkesykler, elscootere, elektriske enhjulinger og så videre.

fredag 23. oktober 2020

Utelukking av deltaker i ansvarlig selskap

Problemer med medeier?

Et særtrekk ved ansvarlig selskap er at deltakerne i flere sammenhenger står i et avhengighetsforhold til hverandre. Sentralt står det forhold at deltakeren ofte er solidarisk ansvarlige for selskapsgjelden. Avhengighetsforholdet nødvendiggjør krav om lojal opptreden. I tillegg må det være muligheter for utelukking av deltakere som vanskelig gjør muligheten for å nå selskapets formål. I det følgende vil det gjøres rede for selskapets muligheter for utelukking av en selskapsdeltaker.

Utelukking av en selskapsdeltaker: Etter selskapsloven § 2-36 kan selskapsmøtet treffe beslutning om utelukking av en deltaker. Beslutningen krever oppslutning fra «samtlige som har stemmerett», jf § 2-12. Dette innebærer et krav om enstemmighet blant de som har stemmerett. Den som kravet er rettet mot kan ikke ta del i beslutningen. Selskapsmøtet er imidlertid begrenset til å treffe beslutning om utelukking i visse tilfeller. For det første kan det treffes beslutning om utelukking når det er når det er åpnet «konkurs eller offentlig akkordforhandling i deltakerens bo», eller han for øvrig er «ute av stand til å dekke sine forpliktelser».

Dette er begrunnet med det personlige ansvar deltakeren har for selskapets forpliktelser. I de nevnte tilfellene vil ikke deltaker lenger være i stand til å dekke sine forpliktelser og hans ansvar vil i praksis være illusorisk. Videre vil selskapet kunne treffe beslutning om utelukking dersom deltakeren har krenket selskapsforholdet «vesentlig ved mislighold». Kravet om mislighold innebærer at aksjeeier må ha handlet i strid med selskapskontrakten eller loven. Videre må dette kontraktsbruddet krenke selskapsforholdet «vesentlig». Dette innebærer at ikke ethvert kontraktsbrudd gir grunnlag for utløsning. Selskapsforholdet må bli påvirket i betydelig grad. Typisk vil dette være illojal opptreden eller myndighetsmisbruk.

Til slutt vil selskapsmøtet kunne treffe beslutning om utelukking i de tilfellene hvor «tungtveiende grunner» tilsier det. Dette vilkåret er ment å fange opp de tilfellene hvor det vil være urimelig at deltaker skal kunne fortsette å bli i selskapsforholdet. Vurderingen er konkret og det er opp til selskapsmøtet å avgjøre om det foreligger tungtveiende grunner i det enkelte tilfellet.

De andre forholdene som gir grunnlag for utelukking kan imidlertid fungere som retningslinjer for når det foreligger slike tungtveiende grunner. Etter disse forholdene må det sies å kreve særskilte grunner for å kunne utløse en aksjeeier. En tilsvarende terskel må anvendes i vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner.

Om du trenger bistand i forbindelse med utelukking av deltaker i et ANS ta kontakt med selskapsrett advokater.

søndag 16. august 2020

Modulhus billigere enn andre alternativer

byggelementer
Byggelementer er et smart alternativ.
Boliglån er vanligvis den største gjelden i en familieøkonomi, og hvilken type bolig man velger å kjøpe eller bygge vil avgjøre hvor stort lånet blir. Men også kostnader for vedlikehold og andre kostnader som fellesutgifter, eller kommunale avgifter kan utgjøre mye penger, det samme med eiendomsskatt.

Om du velger å bygge din egen bolig er det mange alternativer å velge mellom, men det blir stadig mer vanlig å bygge modulhus med ferdige treelementer.

Det er vanligst å kjøpe disse byggelementene i land hvor de er rimelige og gode. Timbeco er et ledende selskap i Estland som designer, produserer og konstruerer modulhus i Europa.

Det er mange fordeler med modulbygg, transport og tidsbesparelser er viktige faktorer, for å betale en byggmester for å tilvirke huset fra grunnen av koster mye penger, da er prefabrikkerte byggelementer et smart alternativ.

torsdag 23. juli 2020

Når kan jeg heve boligkjøpet?

Ved alvorlige mangler på boligen kan du kreve heving av kjøpet.
Dersom du har kjøpt en bolig som har en eller flere mangler ved seg, kan det være fristende å heve kjøpet. Avhendingsloven gir deg en rett til å heve boligkjøpet for de tilfellene der mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Det følger av avhendingsloven § 4-13 første ledd at kjøperen kan heve avtalen dersom «mangelen» innebærer et «vesentlig avtalebrudd». Med dette oppstiller bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at kjøperen skal få en rett til å heve kjøpet. For det første må det foreligge en mangel ved eiendommen.

Forenklet forklart vil det være en mangel dersom eiendommens tilstand ikke er slik den ble oppgitt å være i avtalen, eller dersom eiendommen ikke passer til det formål tilsvarende eiendom normalt brukes til. Til sist vil det utgjøre en mangel dersom eiendommen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav.

Det andre vilkåret knytter seg til at det må foreligge et vesentlig avtalebrudd. I rettspraksis er det uttalt at det må foretas en helhetsvurdering hvor det overordnede spørsmålet er hvorvidt kjøperen har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, og heve boligkjøpet.

Høyesterett har over tid utviklet en såkalt prosentlære som skal gi mer konkrete rammer for når vesentlighetskravet kan anses oppfylt. Der har det blitt konstatert at mangelen må utgjøre en viss prosentandel av kjøpesummen for at vilkåret skal være oppfylt.

I de senere år er det imidlertid slått fast at det ikke er holdepunkter for å tillegge prosentlæren avgjørende betydning ved helhetsvurderingen av hvorvidt vilkåret er oppfylt.

søndag 10. mai 2020

Fokus på helse har eksplodert

Mange er bekymret for helsen.
Coronapandemien som begynte i Kina for noen måneder siden har satt fokuset på hvor viktig det er med smittevern og hygiene.

Interessen for helserelatert informasjon har eksplodert fordi coronaviruset har vist alle hvor viktig det er å vite hva situasjonen er, hvordan myndighetene takler situasjonen og hva du og dine kan gjøre.

Media har sendt og publisert et enormt antall nyheter omkring viruset, behandlinger, vaksiner, medisiner og så videre. Men det har også vært en enorm interesse for smittevern og hygiene.

Dette er fordi fornuftig smittevern og god hygiene er enkle ting du selv kan gjøre for å beskytte din egen og andres helse. Om du er smittet kan du bruke et munnbind for ikke å smitte andre, og om du ikke er smittet kan du bruke håndsprit som Antibac for å unngå å bli smittet av viruset.

Om man prøver å se fremover i tid vil nok interessen for virus og bakterier avta noe, men mange vil nok ha en liten pakke munnbind i skuffen og ganske sikkert Antibac håndsprit tilgjengelig, ja kanskje til og med på seg.

Flyttebyråer i Oslo og Akershus

Skal du flytte?
Oslo er Norges mest folketette og høyest befolkede fylke. Akershus er nå sammen med Buskerud og Østfold fylke nå Viken fylke, og har hovedsete i Oslo.

Oslo er landets hovedstad og har et yrende folkeliv, men mange tilflyttinger, fraflyttinger og flytting innad bygrensen. Også Viken fylke har masse flytting med hele 1,2 millioner innbyggere.

Det er naturligvis mange flyttebyråer i Oslo og det er i grunnen ikke så stor forskjell på flyttebyråene når det gjelder selve flyttingen. Det er nok hovedsaklig prisen på flyttingen som kan variere litt.

De største forskjellene på flyttebyråene finner du når det gjelder ekstratjenester som pakking, flyttevask, lagring og montering. Oslo Transport og Flytteservice tilbyr for eksempel flyttevask, minilager og kontrflytting. Tigerstaden Flyttebyrå er et annet flyttebyrå i Oslo, og de tilbyr også flere nyttige tjenester som flyttehjelp inkludert søppelhåndtering.

Selvsagt gjelder det å velge et flyttebyrå som anbefales av andre, har erfaring og forsikring på flyttingen om en ulykke skulle skje.

Dessuten kan det lønne seg å ringe flyttebyrået for å få et pristilbud og sjekke om de er hyggelige og behjelpelige.

Lykke til med flyttingen!

mandag 20. april 2020

Streaming av filmer og serier mer vanlig

Netflix.
Å se filmer på kino er ikke så populært lengre, de fleste ser nå filmer på strømmetjenester. Det samme med serier. Der vi tidligere måtte følge med på TV sendingene kan vi nå strømme flere serie episoder rett etter hverandre.

Strømming av filmer og serier er ikke bare mer praktisk, det er også ofte billigere enn for eksempel å gå på kino eller abonnere på TV-pakker.

Og det er ikke noe å si på utvalget av filmer og serier, skal vi tro magasinet Cine.no. Nettmagasinet er landets eldste innen filmer og serier og har en egen kategori med nyheter innen strømming.

Filmer og serier kan du strømme fra flere nettsider og tjenester som NRK, Netflix, iTunes og så videre. Dessuten produserers det nå filmer og serier fra flere studioer som Disney, HBO, Apple og flere andre.

Det økende utvalget er nok også en medvirkende årsak til at streaming av filmer og serier blir enda mer vanlig i fremtiden enn det er nå.