lørdag 5. desember 2015

Utarbeiding av reguleringsplaner og kart

Har du hørt om landmåling? Det er faktisk en ganske viktig ting, låndmålere finner nemlig ut av hvor i landskapet en vei skal gå, hvor tunellen eller broen skal bygges og hvor tomten din ligger i landskapet.

Hva skulle man gjort uten landmålere?

Låndmåling er også viktig for utarbeiding av reguleringsplaner og kart. I nordområdene er det Norsurvey AS som er den ledende aktøren i markedet.

Les mer om landmåling i Tromsø på Norsurvey.no.