tirsdag 5. mars 2024

Dette må du vite om sluttpakke ved oppsigelse

Advokathjelp er nyttig.
Sluttpakke er en del av en sluttavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

De viktigste momentene i en sluttavtale er at arbeidsforholdet avsluttes uten oppsigelse, og at arbeidstaker avstår fra sin rett til å gå til søksmål, ifølge nettsiden Arbeidsrett-advokat.no.

Merk at arbeidstakeren ikke har noen ubetinget rett på å få en sluttpakke av arbeidsgiveren.

Det må det forhandles frem til mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ofte ved hjelp av advokat. Ved sluttpakker er selvfølgelig størrelsen på den eventuelle kompensasjonen arbeidstaker mottar et sentralt punkt.

Den økonomiske ytelsen som arbeidstakeren kan få i en sluttpakke, kalles også sluttvederlag.

De vanligste ytelsene er:

  • Arbeidstaker mottar et nærmere fastsatt økonomisk ytelse
  • Arbeidstaker kan bli fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden – men får beholde lønnen ut oppsigelsestiden
  • Arbeidstaker kan bistand til jobbsøking, rekruttering etc.
  • Arbeidstaker kan få erstatning for utgifter ifm. prosessen, feks. advokatutgifter
Sluttpakker i forbindelse med nedbemanning vil for det første kunne lette hele nedbemanningsprosessen. Om enkelte arbeidstakere velger sluttavtale, kan det være at behovet for nedbemanning ikke lenger foreligger.