mandag 15. april 2024

Ny podcast: Ingvild Kjerkol og korrupsjon i Norge

Martin Soulimani og Gunnar Andreassen.
Jeg har med meg standup komiker Martin Soulimani i podcast studio på Urbn i Bodø. I denne episoden snakker vi om Ingvild Kjerkol, Nord universitetet og korrupsjon i Norge.

Ingvild Kjerkol er en norsk politiker. Hun var helse- og omsorgsminister i Jonas Gahr Støres regjering fra 2021. Etter plagiat-skandalen ble hun spraket av Jonas Gahr Støre. Nord universitet er et norsk universitet som ble etablert 1. januar 2016 og har hovedsete i Bodø.

Ingvild Kjerkol tok avskjed som helse- og omsorgsminister etter plagiat-skandalen på Nord universitetet. I podcasten harselerer standup-komikeren Martin Soulimani fra Bodø med avskjedstalen.

Korrupsjon er også emne under podcasten, og som vanlig: alt med et humoristisk skråblikk.

Du finner denne podcast episoden på Facebook, YouTube, Rumble og Bitchute.

torsdag 11. april 2024

Dette må du vite om barnevernloven

StoppBarnevernet.com
Lov om barneverntjenester er en norsk lov av 17. juli 1992, og som trådte i kraft 1. januar 1993. Den har angivelig som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevern i Norge forsøkes legalisert i domstolene ved hjelp av Lov om barneverntjenester (barnevernloven). Men Barnevernloven er underlagt Menneskerettsloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) som er innlemmet i Grunnloven.

Barnevernloven er likevel det juridiske instrumentet som genererer nye kunder til barnevernskonsulenter og saksbehandlere i barnevernet i Norge. Dette gjøres ved å ta barn fra foreldre og gi barna til andre mot økonomisk belønning.

Men det er ikke sikkert barnevernet er ferdig med å "verne" barnet selv etter det er fylt 18 år. Barnevernloven regulerer også barnevernets oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn i overgangen til en voksentilværelse.

Merk at mye av det som praktiseres i barnevernet og domstolene i Norge med bakgrunn i barnevernloven er i strid med menneskerettighetene.