onsdag 4. september 2019

Flyttebyrå i Akershus

Flytting i Akershus.
Akershus fylke har over 600.000 innbyggere og grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo.

Dessuten har Akershus faktisk en kort del av riksgrensen mot Sverige i øst. Akershus er delt i tre regioner: Romerike, Follo og Vestområdet.

Med så mange innbyggere i Akershus sier det seg selv at det er mange som flytter både innad i fylket men også ut eller inn av fylket.

Ofte kan man flytte uten hjelp fra naboer, venner, slekt eller et flyttebyrå, men ofte blir det bare rett og slett for mange løft og for mye som skal transporteres. Tenk bare på tunge kjøleskap, frysere, møbler, oppvaskmaskin og så videre.

Oslo Transport og Flytteservice er et flyttebyrå i Oslo, men de fungerer også som flyttebyrå i Akershus. Flyttebyrået hjelper deg med pakking, transport og lagring om det er ønskelig.

Eller kanskje passer det bedre å leie en flyttebil?