torsdag 23. juli 2020

Når kan jeg heve boligkjøpet?

Ved alvorlige mangler på boligen kan du kreve heving av kjøpet.
Dersom du har kjøpt en bolig som har en eller flere mangler ved seg, kan det være fristende å heve kjøpet. Avhendingsloven gir deg en rett til å heve boligkjøpet for de tilfellene der mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Det følger av avhendingsloven § 4-13 første ledd at kjøperen kan heve avtalen dersom «mangelen» innebærer et «vesentlig avtalebrudd». Med dette oppstiller bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at kjøperen skal få en rett til å heve kjøpet. For det første må det foreligge en mangel ved eiendommen.

Forenklet forklart vil det være en mangel dersom eiendommens tilstand ikke er slik den ble oppgitt å være i avtalen, eller dersom eiendommen ikke passer til det formål tilsvarende eiendom normalt brukes til. Til sist vil det utgjøre en mangel dersom eiendommen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav.

Det andre vilkåret knytter seg til at det må foreligge et vesentlig avtalebrudd. I rettspraksis er det uttalt at det må foretas en helhetsvurdering hvor det overordnede spørsmålet er hvorvidt kjøperen har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, og heve boligkjøpet.

Høyesterett har over tid utviklet en såkalt prosentlære som skal gi mer konkrete rammer for når vesentlighetskravet kan anses oppfylt. Der har det blitt konstatert at mangelen må utgjøre en viss prosentandel av kjøpesummen for at vilkåret skal være oppfylt.

I de senere år er det imidlertid slått fast at det ikke er holdepunkter for å tillegge prosentlæren avgjørende betydning ved helhetsvurderingen av hvorvidt vilkåret er oppfylt.

søndag 10. mai 2020

Fokus på helse har eksplodert

Mange er bekymret for helsen.
Coronapandemien som begynte i Kina for noen måneder siden har satt fokuset på hvor viktig det er med smittevern og hygiene.

Interessen for helserelatert informasjon har eksplodert fordi coronaviruset har vist alle hvor viktig det er å vite hva situasjonen er, hvordan myndighetene takler situasjonen og hva du og dine kan gjøre.

Media har sendt og publisert et enormt antall nyheter omkring viruset, behandlinger, vaksiner, medisiner og så videre. Men det har også vært en enorm interesse for smittevern og hygiene.

Dette er fordi fornuftig smittevern og god hygiene er enkle ting du selv kan gjøre for å beskytte din egen og andres helse. Om du er smittet kan du bruke et munnbind for ikke å smitte andre, og om du ikke er smittet kan du bruke håndsprit som Antibac for å unngå å bli smittet av viruset.

Om man prøver å se fremover i tid vil nok interessen for virus og bakterier avta noe, men mange vil nok ha en liten pakke munnbind i skuffen og ganske sikkert Antibac håndsprit tilgjengelig, ja kanskje til og med på seg.

Flyttebyråer i Oslo og Akershus

Skal du flytte?
Oslo er Norges mest folketette og høyest befolkede fylke. Akershus er nå sammen med Buskerud og Østfold fylke nå Viken fylke, og har hovedsete i Oslo.

Oslo er landets hovedstad og har et yrende folkeliv, men mange tilflyttinger, fraflyttinger og flytting innad bygrensen. Også Viken fylke har masse flytting med hele 1,2 millioner innbyggere.

Det er naturligvis mange flyttebyråer i Oslo og det er i grunnen ikke så stor forskjell på flyttebyråene når det gjelder selve flyttingen. Det er nok hovedsaklig prisen på flyttingen som kan variere litt.

De største forskjellene på flyttebyråene finner du når det gjelder ekstratjenester som pakking, flyttevask, lagring og montering. Oslo Transport og Flytteservice tilbyr for eksempel flyttevask, minilager og kontrflytting. Tigerstaden Flyttebyrå er et annet flyttebyrå i Oslo, og de tilbyr også flere nyttige tjenester som flyttehjelp inkludert søppelhåndtering.

Selvsagt gjelder det å velge et flyttebyrå som anbefales av andre, har erfaring og forsikring på flyttingen om en ulykke skulle skje.

Dessuten kan det lønne seg å ringe flyttebyrået for å få et pristilbud og sjekke om de er hyggelige og behjelpelige.

Lykke til med flyttingen!

mandag 20. april 2020

Streaming av filmer og serier mer vanlig

Netflix.
Å se filmer på kino er ikke så populært lengre, de fleste ser nå filmer på strømmetjenester. Det samme med serier. Der vi tidligere måtte følge med på TV sendingene kan vi nå strømme flere serie episoder rett etter hverandre.

Strømming av filmer og serier er ikke bare mer praktisk, det er også ofte billigere enn for eksempel å gå på kino eller abonnere på TV-pakker.

Og det er ikke noe å si på utvalget av filmer og serier, skal vi tro magasinet Cine.no. Nettmagasinet er landets eldste innen filmer og serier og har en egen kategori med nyheter innen strømming.

Filmer og serier kan du strømme fra flere nettsider og tjenester som NRK, Netflix, iTunes og så videre. Dessuten produserers det nå filmer og serier fra flere studioer som Disney, HBO, Apple og flere andre.

Det økende utvalget er nok også en medvirkende årsak til at streaming av filmer og serier blir enda mer vanlig i fremtiden enn det er nå.