onsdag 15. juni 2022

Eidsiva Bredbånd leverer fiber til Bærum kommune

Internett bredbånd.
Bærum kommune og Eidsiva Bredbånd signerte 27. mai avtale om ny fiber til rundt 200 av kommunens bygninger. Avtalen med varighet på inntil fem år dekker om lag 75 prosent av Bærum kommunes lokasjoner.

- Eidsiva Bredbånd har lang erfaring i å bygge og drifte robuste og moderne fibernett. Avtalen med Bærum kommune er en viktig milepæl for oss. Dette er vår første store kommuneavtale utenfor Innlandet som tradisjonelt har vært Eidsiva Bredbånds hjemmeområde, sier administrerende direktør, Ola Børke.

Avtalen mellom Eidsiva og Bærum kommune legger også til rette for leveranser av fiber til infrastrukturaktører og teleoperatører i Bærum.

- Utbyggingen gjør det mulig å tilby fiberløsninger til alle som har behov for det, uten unødvendig graving og naturinngrep. Vårt fibernett vil kunne bidra til å styrke den digitale infrastrukturen til nye og eksisterende aktører. Vi tilbyr slik sett et produkt som både er bærekraftig og samfunnsøkonomisk riktig, sier Børke.

Eidsiva bredbånds fibernett i Bærum vil også bidra til forbedring av redundans, og sikring av mobile basestasjoner og andre kritiske kommunikasjonstjenester i kommunen. 

Eidsiva Bredbånd har siden 2004 bygget fibernett og levert bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på det indre Østlandet.  Tilleggstjenester som IoT, TV og sikkerhet er en del av selskapets tilbud, sammen med leveranser av såkalt mørk fiber.

- Eidsiva Bredbånd har lang erfaring med å bygge og drifte mørk fiber. Nå tar vi med oss denne kunnskapen til Bærum ved å lansere et operatørnøytralt distribusjonsnett, med Bærum kommune som første og største kunde. Dette er en god start, og vi ser for oss å kunne tilby dette i utvalgte byer og tettsteder på Østlandet fremover, sier Børke. 

- Bærum kommune er svært fornøyd med å få Eidsiva Bredbånd med som en av to leverandører for internt nettverk mellom kommunens bygg. Samtidig er det meget hyggelig at Bærum kommune via sine anskaffelser kan tiltrekke seg nye selskaper til kommunen, som igjen kan gagne privatmarkedet, næringslivet og andre deler av Bærum kommune, sier kommunalsjef for Utvikling og Digitalisering i Bærum kommune, Jan Vidar Moen.