lørdag 24. november 2018

100 millioner mer til bredbånd i distriktene

Mer penger til bredbånd.
Regjeringspartiene og KrF er blitt enige om å øke bevilgningen til bredbåndsutbygging i distriktene fra 100 til 200 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

– Dette viser at påtrykk fra bredbåndsbransjen og Distriktsenergi fungerer, sier Morten Braarud som er leder for Bredbåndsutvalget til Distriktsenergi og KS Bedrift.

Med KrF med på laget har regjeringen nå flertall for et nytt statsbudsjett i Stortinget.

– Vi kunne selvsagt ønsket oss mer, men dette er etter mitt skjønn et vesentlig skritt i riktig retning for å opprettholde og videreutvikle levedyktige distrikter. Vann, vei, strøm og bredbånd er fire viktige bærebjelker for et levedyktig samfunn – også i distriktssammenheng. Forsvinner ett av disse elementene, forsvinner også gradvis innbyggerne, sier Braarud.

Les hele saken på Bodøposten.no.